Doç.Dr. Erhan DURSUN

Doç. Dr. Erhan Dursun

Doç.Dr. Erhan DURSUN

1980 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimlerini Kocaeli’de tamamladı. 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. 2010 yılında aynı üniversitede Periodontoloji Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı. 2013 yılında "Yardımcı Doçent", 2017 yılında "Doçent" unvanı aldı. Doç. Dr. Erhan DURSUN, özellikle "sistemik hastalık-periodontal hastalık ilişkisi, spor diş hekimliği, implantoloji, immediat implant yerleştirme ve yükleme protokolü, ileri sert ve yumuşak doku ogmentasyonu" konuları ile ilgilenmekte ve tıbbın KBB, plastik ve estetik cerrahi, endokrinoloji alanlarıyla interdisipliner çalışmalarına devam etmektedir. Avrupa Periodontoloji Federasyonu (EFP), Türk Periodontoloji Derneği ve ITI (International Team for Implantology) aktif üyesidir. Uluslararası tıp ve diş hekimliği dergilerinde yayınlanmış çok sayıda araştırma makalesi bulunmakta ve halen birçok ulusal-uluslararası konferansta davetli konuşmacı olarak yer almaktadır.

2017

Hacettepe Üniversitesi Doçent

2013

Hacettepe Üniversitesi Yardımcı Doçent

2010

Hacettepe Üniversitesi Periodontoloji A.D Bilim Doktoru

2004

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Makaleler